Ukázky dokumentů:

Ukázky z provedených rešerší: kopie originálu rodného listu, staré fotografie, fotografie současné, vyplněný strom života, ukázky z textu rešerší – opis rodného listu, nebo například část rodinného příběhu

pas


Pas Františka Bendy , který jel do Itálie k cirkusu jako muzikant v roce 1912

opis
Opis rodného listu Adalberta Pitelky
Str. 159
Roku 1763 dne 21. dubna bylo pokřtěno dítě v kostele sv. Martina v Bernarticích P. Franciscem Pellegrim, místním kaplanem, ADALBERTUS, vlastní syn počestných rodičů a poddaných k panství Týn nad Vltavou: Bartoloměje Pitelky a matky Anna z Křenovic. Dítě narozeno 19. dubna. Kmotr: Adalbertus Kabelácz z Bilinky, svědci Veronika Zemanka z Bilinky a Mathias Rodt z Olešné

stromecek

Toto je základní podoba rodokmenu

grunt

Kopie zápisu z pozemkové knihy

Grunt Pankovskej
Má 1 Lán
Na tomto kruntie z jedne kravy zadušni do Bernarticz každoročně 17 grošů
platů vychazí Jakub Panka ze živobyti svého roku 1729 grunt tento Matoušovi,
synu svemu, jest postoupil…