Ceník:

Pro každou konrétní rešerši je vypracován cenový návrh. Obecně je stanovana cena 300,- Kč/hod. bádání v archívu, 150 Kč/hod. za zpracovávání získaných informací. Dále cena zahrnuje úhradu cestovních výdajů, poštovné a další nezbytné poplatky. Od klientů bude požadována záloha ve výši 50% předpokládaných nákladů. Konečná cena průměrného průzkumu se pohybuje od 3000,- do 30 000,- Kč.